Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Flygplatsbrandman V 7-12 GRUND

Grundutbildningarna för flygplatsbrandmän och Insatsledare kommer att samköras.

Tanken är att flygplatsbrandmännen börjar sin platsbundna utbildning här i 3 veckor.
När flygplatsbrandmännen åker hem för 2 veckors hemmastudier kommer Insatsledarna hit och har sina 2 första veckor platsbunden undervisning.
När flygplatsbrandmännen kommer tillbaka till Karlstad Airport kör vi sista veckan tillsammans med flygplatsbrandmännen och insatsledarna.

Det nya upplägget kommer att bli mer effektiv och det blir större inlärningseffekter för alla deltagare.

Vi ändrar inte på vårt pris för utbildningarna under 2021, utan behåller samma priser som tidigare år.
Grundutbildning Flygplatsbrandman                                     68500:-
Grundutbildning Insatsledare                                               68500:-
Repetitionsutbildning Flygplatsbrandman/Insatsledare       26500:-

Som vanligt är det All Inclusive som gäller

Ni bokar vi fixar resten

Orter:Karlstad
Startdatum:2021-02-15
Slutdatum:2021-03-26
Pris:68 500 kr
För information och anmälan till utbildningen, kontakta Niklas Skoog, Utbildningsledare 070-855 60 33 på e-post niklas.skoog@karlstad.se