Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Utbildning för ledande befattningar på flygplatsen

Utbildningen för ledande befattningar omhändertar de teoretiska kompetenskraven för verksamhetsansvarig, tekniskt och operativt ansvarig samt flygsäkerhetskoordinator enligt EU 139/2014. Kursen är också lämplig för medlem i ledningsgrupp och bolagsstyrelse och innehåller:

 • Luftfartens organisationer, uppgifter och bestämmelser
 • EU-förordningar, Luftfartslag, Luftfartsförordning
 • Transportstyrelsens roll föreskrifter
 • Regelhierarki
 • Omvärldsbevakning
 • System för säkerhets- och kvalitetsledning
  • Risk- och säkerhetsarbete vid förändringar
  • Rapporteringssystem
  • Flygsäkerhetskoordinatorns roll och uppgifter
 • Kompetenssystem

För information, prisuppgift och anmälan till utbildningen, kontakta Carin Cassborg, Cassborg Flygsäkerhet AB på e-post cassborg@me.com eller 072-560 5103.

Startdatum:2018-03-21
Slutdatum:2018-03-22
För information och anmälan till utbildningen, kontakta Carin Cassborg på e-post cassborg@me.com