Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Fälthållningstjänst

Utbildningar inom detta ämnesområde

Övrig information

  • Intresseanmälan SL 2019

Vi planerar att hålla utbildning för SL vid två tillfällen i September 2019.

Utbildningen kommer i år att ske med Instruktör från Sundsvall Timrå Airport & utgå från gällande regelverk.

Information om EASAs NPA 2018-14 kommer att finnas med i avslutningen av kursen, denna del är inte obligatorisk.

Grundutbildningen kommer att vara i 3 dagar & rep i 2 dagar.

Vid preliminär anmälan ange antal deltagare samt om det är Grund eller Rep som är behovet.

Anmälan sker till: petter.andersson@sdlairport.se

« Tillbaka till utbildningssidan