Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Inbjudan:
Flygplatsens betydelse för destinationsutveckling

 

Samtidigt som det internationella flygresandet slår alla rekord visar det svenska inrikesflyget en svag utveckling . Mycket av framtiden för de regionala flygplatsernas bygger på hur vi på bästa sätt kan ta del av denna expansion och genom samverkan utveckla våra regioner och destinationer.

Svenska Regionala Flygplatser anser att en av framgångsfaktorerna för detta är att de regionala flygplatserna får en tydligare position i destinationsutvecklingen och aktivt ökar samverkan med regionens destinationsbolag, näringslivsbolag och andra intressenter.

Med anledning av detta bjuder Svenska Regionala Flygplatser in sina medlemmar, ägare och partners till en temadag där beslutsfattare, sakkunniga och branschföreträdare ger sin bild av hur en modern destination kan fungera och hur vägen dit kan se ut. Ett antal goda exempel på hur destinationer genom samverkan lyckats skapa nya flyglinjer och utveckling för regionen kommer också presenteras. Under dagen kommer det även finnas gott om tid för enskilda samtal med de talare och övriga deltagare.

Peter Larsson
VD Svenska regionala flygplatser AB

PROGRAM

INLEDNING

Peter Larsson, VD,
Svenska Regionala Flygplatser

TURIST- OCH BESÖKSNÄRINGENS BETYDELSE FÖR SVERIGE

Ewa Björling, Handelsminister

SVENSKA REGIONALA FLYGPLATSER – NULÄGEN OCH VISION

Peter Larsson, VD,
Svenska Regionala Flygplatser

FLYGETS ROLL SOM GLOBAL INFRASTRUKTUR

Björn Arvidsson, Analyschef, Razormind

LUNCH

ETT ÅR SOM DESTINATIONSBOLAG

Sofie Jonsson, Projektledare, Destination South Lapland


Förutsättningar, uppdrag och regional samverkan i ett nystartat destinationsbolag. Hur South Lapland samarbetar med den regionala flygplatsen och vilka möjligheter och utmaningar som finns framöver.

PLATSMARKNADSFÖRING SOM STICKER UT

Helena Nordström, Marknadschef, Destination Jönköping

Hur Jönköping arbetar för att locka nya invånare, besökare och företagsetableringar samt en inblick i kampanjen ”Vi saknar dig” där Jönköpingsborna spred personliga hälsningar landet runt för att få fler att uppmärksamma Jönköping.

FLYG OCH DESTINATION UR ETT INVESTERARPERSPEKTIV

Anna Hammarberg, Investeringsrådgivare, Invest Sweden

PANELDEBATT

Johan Hagelberg, Flygplatschef, Vilhelmina Flygplats.
Sten Norinder Flygplatschef, Jönköping Airport.
Anna Hammarberg, Investeringsrådgivare, Invest Sweden

 

Datum: Tisdag 4 december

Tid: 10.00-15.00

Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport

Anmälan senast den 19 november sker till:
anmalan@flygplatser.se

Ett utförligt program kommer finnas tillgängligt på:
www.flygplatser.se

Inbjudan kan med fördel skickas vidare till kollegor eller andra
Ni anser har intresse av att delta.

Seminariet arrangeras av Svenska Regionala Flygplatser AB i samarbete med Razormind samt Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) och riktar sig till kommunledningar, turist- och näringslivschefer, destinationsutvecklare, marknadsbolag, flygplatsledningar men också till privata entreprenörer verksamma i anslutning till våra regionala flygplatser.