Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

VALEXTRA: Analys av Alliansens och Socialdemokraternas valmanifest

Nu har både Alliansen och Socialdemokraterna presenterat sina valmanifest. Svenska Regionala Flygplatser har läst igenom båda förslagen och de är väldigt tomma på innehåll om flyget och våra flygplatsers framtid.

Det som går att utläsa är Alliansens motstånd till Miljöpartiets och Vänsterpartiets tidigare förslag om att införa en flygskatt och att lägga ned Bromma flygplats. Här är Alliansen tydliga men de har inga egna aktiva förslag eller resonemang om flygets betydelse.

Regeringen har visserligen satt igång en process för att gå flygnäringen till mötes och skapa en svensk flygpolitik. Något som branschen uppskattar. Men utfallet av det arbetet kommer ta cirka ett år innan vi ser ett resultat. Denna process kan dessutom mycket väl rivas upp vid ett regeringsskifte.

Socialdemokraterna tar inte ställning i frågan om en flygskatt eller om Brommas framtid i sitt valmanifest. De nämner inte flyget över huvud taget i dokumentet. Det finns däremot skrivningar som anger behovet av klimatomställningar, vilket kan tolkas som en öppning för en flygskatt. Samtidigt har partiledare Stefan Löfven tidigare sagt att socialdemokraterna inte vill införa en flygskatt.

Men då Socialdemokraterna inte anger hur och med vem de tänker regera eller ställt några villkor runt flygfrågorna, skulle både frågan om en flygskatt och Brommas framtid kunna bli föremål för förhandlingar vid ett regeringsskifte.

Svenska Regionala Flygplatsers slutsats av de båda valmanifesten, är att om Alliansen får fortsätta regera finns ett utrymme för en fortsatt process att förbättra för våra flygplatsers situation. Det blir ingen flygskatt och Bromma flygplats får bli kvar.

Om det blir ett regeringsskifte råder det däremot osäkerhet. Även en Socialdemokratisk ledd regering kan driva flygfrågor men det finns samtidigt en risk för att en flygskatt införs och att Bromma flygplats stängs ned.

Sker detta kommer den nu redan ansträngda situationen för många av våra flygplatser runt om i Sverige bli mycket bekymmersam. Flera flygplatser riskerar att läggas ned då flyglinjer, speciellt i glesbygd, inte kommer bära sig och försvinna.

Samtliga riksdagspartier har uppvaktats av Svenska Regionala Flygplatser om vår utsatta situation. Som det ser ut nu, kan riksdagsvalet 2014 bli direkt avgörande för många flygplatsers framtid.

Peter Larsson
VD Svenska Regionala Flygplatser

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla