Svenska Regionala Flygplatser

Svenska Regionala Flygplatser

Återreglering hotar regionala flygplatser

Förslaget om en återreglering av flygtrafiktjänsten riskerar slå hårt mot de regionala flygplatserna. Dessutom är förslaget kantat med felaktiga argument.

Sverige har precis lyckas avvärja ett hot från EU för de regionala flygplatserna. Då dyker nästa hot upp. Sedan i somras finns en vilja från oppositionen i riksdagen att återreglera flygtrafiktjänsten. Regeringen har därför lagt ett lagförslag om en återreglering. Flera myndigheter och organisationer är emot förslaget och Svenska Regionala Flygplatser (SRF) har lyckats påvisa att detta skapar en fördyring för våra flygplatser med cirka 30 procent, något som drabbar skattebetalarna och ytterst passagerarna.

I detta nya uppkomna läge var vi därför många som reagerade på den sverigedemokratiske riksdagsledamoten Tony Wiklander uttalanden i SVT Rapport. Wiklander anger tre skäl för en återreglering i inslaget. Att säkerheten skulle äventyras. Att privata flygledare inte varit verksamma och inte kunnat utvärderas samt att Försvarsmakten inte vill ha privata flygledare. Alla tre argumenten är direkt felaktiga.

Tillsynsmyndigheten Transportstyrelsen har sedan avregleringen infördes inte en enda gång anmält några incidenter, tillbud eller några andra problem med privata flygledare. Privata alternativ har visst varit verksamma, dessutom vid nio flygplatser i flera år och Försvarsmakten accepterar de flygledare som Transportstyrelsen utser, oavsett om de är privata eller statliga.

Den här typen av uttalanden ger intrycket av okunnighet och vi hoppas verkligen inte att detta är den samlade oppositionens ståndpunkt. När det nu står klart att en återreglering kraftigt försvårar och fördyrar för de regionala flygplatserna utgår SRF ifrån att socialdemokraterna, miljöpartiet, vänsterpartiet och sverigedemokraterna inte har för avsikt att äventyra flygplatsdriften genom att driva igenom detta förslag.

Pressmeddelanden

Visa alla

Nyhetsbrev

Visa alla